Zingo (Trönderjyckens Ingo) har gjort mentaldelen för Korning, vid schäferhundklubben

i Eskilstuna, med godkänt resultat, och kan nu titulera sig KORAD

Han gjorde ett kanonresultat på 488 poäng och visade stort mod och

liten aggressivitet.