Stort grattis till Mats och Härskarringens Qassandra (Vimsan),

som har tagit LP 1 samt klarat av uppflyttning till lägre klass i bruks.