ONSDAGEN DEN 21/03-12 FÖDDE

ZAIDA SINA VALPAR, DET BLEV 3 STYCKEN,

TVÅ ST HANVALPAR OCH EN ST TIKVALP.

MAMMA ZAIDA


PAPPA ZINGO