PÅ NATTEN MOT SÖNDAGEN DEN 11/5-08 FÖDDE

QVASTA SINA VALPAR, DET BLEV 5 STYCKEN,

TVÅ ST HANVALPAR OCH TRE ST TIKVALPAR.