Lite bilder ifrån heldagen i sökskogen,

med tacksam hjälp ifrån Avestahållet.