Kullen som är född 22 juni 2006

>

S*Saladamm's Undis

S*Kins Gyllenlack

hd-röntgad och HCM-testad och FIV/Leukos-testad

färgbeteckning är MCO a

HD-röntgad och HMC -testad och FIV/Leukos-testad

Färgbeteckning är MCO d 22

Mamman
Pappan
Harley Davidson
Ducati Hayabusa

 

Hane med färgen

MCO n

 

Hona med färgen

MCO f 22

Hona med färgen

MCO f

Marias i Upplands Väsby
Mickes i Oslo
William och Claras
Tillsammans i gröngräset