Kullen som är född 19 oktober 2008

IDP Gimlet's Canopus

"Magda"

S*Sörbäcks Big Twin Leonard

"Larsa"

HD-röntgad och HCM-testad och FIV/Leukos-testad

färgbeteckning är MCO n 22

Länk till Larsas hemsida

Katteri Stars of Maine

Mamman
Pappan


Vi återkommer med kön och färg om någon vecka