Härskarringens Lorien, tillsammans med sin matte Gunilla, är godkända av polisen

för eftersök av försvunna personer, vilket innebär att de kan bli inkallade, för

att tillsammans med polisen leta efter personer som av någon anledning har försvunnit.

För att bli godkända testas ekipaget dels för vind och ljud, avsökning samt lydnad.