Valparna är 6 veckor ,

nu är det livat att vara ute.